BDO Offentlig Moms – Jule- og nytårshilsen

Nu kan vi alle så småt begynde at se tilbage på endnu et år, der er gået. Det betyder at mange af de ansatte hos landets kommuner er klar til at gå på jule- og nytårsferie inden et nyt kommunalt regnskabsår begynder. Derfor skal der fra BDO Offentlig Moms lyde rigtig glædelig jul og godt nytår til alle vores kunder og samarbejdspartnere, og vi ser frem til endnu et år med en masse spændende på programmet.

Hos os har vi i 2022 budt velkommen til flere udvidelser af vores personale, så vi står endnu stærkere til i fremtiden at være den bedst mulige sparringspartner og rådgiver for jer. Det inkluderer bl.a. en opgradering af vores digitale indsats, så vi fremadrettet i højere grad har fingeren på pulsen med udviklingen af nye digitale redskaber til jer.

Året 2022 har desuden heldigvis været et år, som i langt mindre grad end tidligere har været præget af covid-19. Derfor har vi også igen haft muligheden og fornøjelsen af at holde fysiske ERFA-møder og workshops med jer rundt om i landet, og det forventer vi i den grad at fortsætte med i det kommende år.

Kommende ERFA møder:

   • 17/05/2023 i Randers
   • 24/05/2023 i Trekantsområdet
   • 25/05/2023 i Roskilde

Og endelig har 2022 atter været et godt år for vores Moms-Tjek løsning, som har hjulpet en lang række af landets kommuner med at arbejde med den løbende momskontrol.

Det kommende år

Et nyt år betyder typisk en ny frisk start, men vi har også en forventning om, at det bliver et travlt år, hvor der bl.a. fortsat vil være stor fokus på affaldsområdet, herunder indsendelse af momskrav og den forestående selskabsgørelse af området.

Vores umiddelbare temperaturmåling fortæller os, at et udkast til lovgivningen på området gerne skulle blive præsenteret medio 2023, men i mellemtiden kan der umiddelbart drages paralleller til øvrig lovgivning på forsyningsområdet.

For så vidt angår elefanten i rummet, det afventende styresignal, var der næppe mange der havde forudset, at Folketingsvalget ville føre til en halvandet måned lang regeringsforhandling. Og medmindre Skattestyrelsen når at offentliggøre styresignalet på årets sidste trappetrin, er det vores forventning, at der bør ske noget i begyndelsen af det nye år.

Hos BDO er vi i den grad klar og forberedte på, at der trykkes på den røde knap. Derfor kan de kommuner, som har indgået aftale med os forvente at blive indkaldt til en gennemgang af deres krav kort tid efter offentliggørelsen af styresignalet.

Og endelig vil 2023 byde på en masse nye spændende områder, hvor vi bl.a. arbejder på at kunne tilbyde en række spændende webinarer og specialiserede kurser, indenfor f.eks.:

 • Kommunalfuldmagtsreglerne
 • Kommunernes aktiviteter i forbindelse med den grønne omstilling, med særlig fokus på moms og afgifter, og
 • Administration af ældreboliger

Afsluttende

Til sidst skal der blot endnu engang lyde glædelig jul og godt nytår fra Team Offentlig Moms, og skulle I akut mangle assistance her inden årsafslutningen, er vi en lille gruppe, som sidder klar til at assistere jer.