BDO Offentlig Moms – Kontering af huslejeindtægter – præcisering fra Ministeriet

I et netop offentliggjort svar, har Ministeriet taget stilling til hvorvidt huslejeindtægter der stammer fra staten eller andre kommuner/regioner bør bogføres på art 7.1 eller art 7.6-7.8.

Hvorvidt konteringen af huslejeindtægter sker på art 7.1 eller art 7.6-7.8 har stor betydning for kommuner og regioner, idet der som udgangspunkt betales 7,5 % tilbage af indtægter der bogføres på art 7.1, hvorimod der ikke sker tilbagebetaling af indtægter der bogføres på art 7.6-7.8.

Af budget og regnskab (afsnit 2.5 Artsinddelingen) fremgår følgende vedr. kontering af husleje på art 7.1:

”Det understreges, at lejebetalinger, varmebidrag m.v. vedrørende egne ejendomme fra staten, kommuner eller andre regioner skal registreres på art 7.1 (eller art 7.9, hvis der er tale om indtægter, som indgår i et momsregistreret regnskab) og altså ikke på arterne 7.6-7.8.”

Uanset ordlyden i konteringsvejledningen har der har været en vis usikkerhed omkring hvordan sådanne indtægter bør bogføres, herunder om indtægter bør bogføres på art 7.1 eller om korrekt bogføring i stedet vil være art 7.6-7.8.

BDO har derfor på foranledning af en kunde, fremsendt forespørgsel til Ministeriet, for at få en afklaring af hvordan indtægterne i relation til husleje korrekt bør bogføres.

Der er nu kommet et svar på forespørgslen, hvori Ministeriet præciserer at huslejeindtægter, varmebidrag mv. vedrørende ejendomme fra staten eller andre kommuner/regioner skal bogføres på art 7.1, medmindre der er tale om indtægter, som indgår i et momsregistreret regnskab.

Ministeriet begrunder dette med at det er deres vurdering at det vil være mere fordelagtigt at udleje ejendomme til andre offentlige myndigheder, såfremt bogføring ikke sker på art 7.1, idet huslejen skal fastsættes til markedslejen uanset hvem lejer, er og man derfor sparer 7,5 % ved at udleje til offentlige myndigheder.

 

Kontakt

Skulle I have spørgsmål i relation til udmeldingen, er I velkomne til at kontakte os.