BDO Offentlig Moms – Rækkevidden af kursusbegrebet på beskæftigelsesområdet (funktion 5.68.90)

Som tidligere anført i denne artikel har der på beskæftigelsesområdet længe været tvivl om den konkrete rækkevidde af ”kurser” i relation til, hvad der er omfattet af Indenrigsministeriets definition af et kursus på beskæftigelsesområdet (funktion 5.68.90)

Derfor er det også et væsentligt nyt fortolkningsbidrag der er kommet med Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalelse til os af 15. marts 2023.

Udtalelsen kommer efter at BDO har bedt om at få belyst rækkevidden af udtrykket ”kurser” i momsbekendtgørelsens positivliste, note 15, der vedrører momsfrie ydelser (art 4.0) på funktion 5.68.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Definitionen af et ”kursus”

Af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse, fremgår det:

”[…] udtrykket ”kurser” skal forstås snævert og ud fra den almindelige sproglige fortolkning af begrebet, dvs. et kortere undervisningsforløb, der har til formål at belære kursusdeltagerne om et specifikt emne. Kurser kan både være for at uddanne personer til bedre at bestride bestemte typer arbejde, men også mere generel læring i forhold til arbejdsmarkedet og personlig udvikling. Kurser er endvidere kendetegnet ved, at der i overvejende grad er tale om, at flere personer deltager i undervisningen på samme tid.”

På baggrund af Ministeriets udtalelse, er det vores konklusion, at et kursus skal fortolkes snævert. Og hvis andre ydelser, såsom coaching, afklaringsforløb, psykologforløb eller andet, skulle være tiltænkt at være omfattet, ville man have benyttet begrebet ”tjenesteydelser”.

Sidder man med konteringsopgaven i en kommune, kan man desuden udlede, at i de tilfælde hvor positivlisten henviser til note 1, er der tiltænkt en bredere kreds af tjenesteydelser, mens det for henvisninger til note 15 alene er reel kursusvirksomhed, der omfattes, og at dette som udgangspunkt forudsætter et kortere undervisningsforløb, hvor kursusdeltagerne bliver undervist inden for et nærmere specifikt emne, med henblik på at uddanne sig indenfor et bestemt type arbejde eller bidrage med en generel læring indenfor et område.

Kommende webinar

Har du lyst til at lære mere om kontering på beskæftigelsesområdet, herunder hvordan I kan afløfte momsen korrekt, så tilbyder BDO Offentlig Moms et online webinar den 2. juni 2023, hvor vi sætter fokus på beskæftigelsesområdet. Du finder webinaret her.

Webinaret har en varighed af 1 time, og vil blive afviklet live med mulighed for at stille spørgsmål undervejs via vores åbne chat.

Prisen er 1.195 kr. ekskl. moms pr. deltager, men som BDO-kunde opnår I rabat på prisen ved at kontakte os på kurser@bdo.dk inden jeres tilmelding.