Artikel: BDO Offentlig Moms – Mulighed for besparelse af told for kommuner

Kommuner har ligesom alle andre pligt til at betale told af varer, som de importerer fra tredjelande. Man skal dog hverken som kommune eller virksomhed betale told af varer eller materialer, der anvendes til udstillinger eller et lignende arrangement.

Dette gør sig også gældende, hvis de pågældende materialer enten sælges eller lejes til f.eks. et museum eller andet lignende.

Det afgørende er, hvem der indfører de pågældende varer fra tredjeland til Danmark.

Anvendelsen af en forkert varekode

Undtagelsen til hovedreglen er imidlertid næppe særlig udbredt, og derfor ser vi også at man ikke er opmærksom på, at toldfælden altså som udgangspunkt klapper i, allerede når de forkerte varekoder bruges ved importangivelsen.

BDO har i den forbindelse netop hjulpet en kommune med en betydelig besparelse i told på rundt regnet 450.000 kr., fordi kommunen havde indkøbt materialer fra Storbritannien, der skulle lejes ud til et museum i kommunen.

Varerne var dog ved en fejl blevet importeret til Danmark som en normal indførelse, hvilket havde medført en betaling af told på produkterne.

Med BDO’s assistance fik man dog opdaget fejlen, så man nu har anmodet om ændring af varekoden på i alt 14 importangivelser, så varekoden for materialer til brug for blivende udstillinger i stedet blev anvendt på angivelserne.

Denne varekode gør, at tolden for kommunen ændres til 0 kr.

 

Betingelser for ændring af varekoder for allerede importerede varer

Det er dog ikke alle varekoder og importangivelser der kan ændres og omgøres.

Der kan nemlig kun foretages ændringer af importangivelsen, hvis man skaffer den nødvendige dokumentation til Toldstyrelsen i form af faktura samt den oprindelige toldangivelse.

Det var derfor i den konkrete sag for kommunen nødvendigt at gå i dialog med de 4 forskellige speditører, der havde stået for de pågældende indførsler. Og igennem denne dialog lykkedes det hurtigt for BDO’s toldeksperter at få identificeret og rekvireret det nødvendige materiale.

Vores anmodning er derfor nu indsendt til Toldstyrelsen, som har 120 dage til at behandle disse anmodninger.

 

Kontakt vores Toldafdeling

Har du brug for konkret toldrådgivning, eller står I foran at skulle importere materialer fra tredjelande til brug for udstillinger eller lignende arrangementer hos museer eller andre i kommunen, står vores toldeksperter klar til at rådgive jer.

I den forbindelse kan du kontakte Toldafdelingen for en drøftelse af jeres situation.

Klaus Kalsmose Jakobsen

+45 6070 4818