Viden om

Vores nyhedsbrev om moms og afgifter i den offentlige sektor udkommer en gang månedligt og er henvendt til blandt andet kommuner, regioner og fælleskommunale selskaber.

Nyhedsbrevet er særligt til dig, der ikke vil gå glip af faglige nyheder om moms og afgifter eller om tips, tricks og praktiske forhold omkring bogføring i relation til budget- og regnskabssystemer for kommuner og regioner.

Du tilmelder dig nyhedsbrevet, ved at krydse af i felterne “Nyt fra BDO” og “Offentlig sektor”.

Tilmeld dig her

 

BDO Offentlig Moms: Offentlige donationer og tilskud

I forbindelse med gennemførelsen af kommunale projekter, kan det være meget aktuelt at søge finansieringen af projektet dækket via donationer og tilskud. I den forbindelse skal man dog være opmærksom på, at finansiering via fremmed kapital i form af tilskud og donationer, kan have momsmæssige konsekvenser.

BDO Offentlig Moms: Rettidig bogføring af købsmoms i relation til forældelsesfristen

Gennem momsrefusionsordningen kan kommuner og regioner hjemtage beløb, der svarer til den købsmoms der afholdes efter momsloven, når der købes varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i kommunens momsregistrerede virksomhed. Ordningen kendetegnes som den kommunale momsrefusionsordning.

BDO Offentlig Moms: Kan man opnå en lovlig afgiftsfordel ved at sammenlægge matrikler forud for et salg af fast ejendom?

Det kunne et nyere bindende svar fra Skatterådet godt tyde på. Salg af fast ejendom er nemlig som udgangspunkt momsfrit, men momsfritagelsen gælder ikke levering af nye bygninger og byggegrunde. I den forbindelse er den afgørende sondring oftest, om det er salg af en eksisterende “gammel” bygning inklusiv grund, eller om der er tale om en tom grund, der kan udvikles eller bebygges med nyt.

BDO Offentlig Moms: Jordflytningsgebyret

Kommuner skal ifølge kapitel 6 i Miljøbeskyttelsesloven opkræve affaldsgebyrer til dækning af de udgifter, som kommunen har ved affaldshåndteringen.

Artikel: Enighed om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser

Regeringen og en række folketingspartier har indgået en aftale om at selskabsgøre kommunernes levering af affaldsydelser, som følge af Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020.

Artikel: Lavere elafgift fra den 1. juli 2022

Satsen for elafgift er med virkning fra den 1. juli 2022 blevet sænket fra 90,3 øre pr. kWh til 76,3 øre pr. kWh

Forældrekørsel i det kommunale regnskab

Når skolekørsel er en kommunal opgave, er udgiften hertil også en kommunal udgift, som skal behandles i det kommunale regnskab.

Lønsumsafgift ved fælleskommunale selskaber

Lønsum er i sin enkelthed en særlig afgift, der kan opkræves på ikke-momsbelagte leverancer.

Ændringer på funktion 5.68.90 og genopfriskning af momsrefusion for kurser på beskæftigelsesområdet

Fra og med 2020 har det været præciseret, at indtægter og udgifter til kurser på beskæftigelsesområdet

Momsrefusion ved naturalaflønning i kommunerne

Mange kommuner tilbyder – i lighed med den private sektor – en række personalegoder.

Nye renteregler lægger op til et rentechok ved efterangivelse af moms

Med vedtagelsen af lov nr. 832 af 14. juni 2022, har Skatteministeriet kridtet banen op for en gevaldig stramning af reglerne om forrentning af momsefterangivelser, så det fremadrettet bliver markant dyrere ikke at have styr på momsen.