Viden om

Vores nyhedsbrev om moms og afgifter i den offentlige sektor udkommer en gang månedligt og er henvendt til blandt andet kommuner, regioner og fælleskommunale selskaber.

Nyhedsbrevet er særligt til dig, der ikke vil gå glip af faglige nyheder om moms og afgifter eller om tips, tricks og praktiske forhold omkring bogføring i relation til budget- og regnskabssystemer for kommuner og regioner.

Du tilmelder dig nyhedsbrevet, ved at krydse af i felterne “Nyt fra BDO” og “Offentlig sektor”.

Tilmeld dig her

 

Artikel: Lavere elafgift fra den 1. juli 2022

Satsen for elafgift er med virkning fra den 1. juli 2022 blevet sænket fra 90,3 øre pr. kWh til 76,3 øre pr. kWh

Forældrekørsel i det kommunale regnskab

Når skolekørsel er en kommunal opgave, er udgiften hertil også en kommunal udgift, som skal behandles i det kommunale regnskab.

Lønsumsafgift ved fælleskommunale selskaber

Lønsum er i sin enkelthed en særlig afgift, der kan opkræves på ikke-momsbelagte leverancer.

Rettidig bogføring af købsmoms i relation til forældelsesfristen

Gennem momsrefusionsordningen kan kommuner og regioner hjemtage beløb, der svarer til den købsmoms der afholdes efter momsloven

Ændringer på funktion 5.68.90 og genopfriskning af momsrefusion for kurser på beskæftigelsesområdet

Fra og med 2020 har det været præciseret, at indtægter og udgifter til kurser på beskæftigelsesområdet

Momsrefusion ved naturalaflønning i kommunerne

Mange kommuner tilbyder – i lighed med den private sektor – en række personalegoder.

Nye renteregler lægger op til et rentechok ved efterangivelse af moms

Med vedtagelsen af lov nr. 832 af 14. juni 2022, har Skatteministeriet kridtet banen op for en gevaldig stramning af reglerne om forrentning af momsefterangivelser, så det fremadrettet bliver markant dyrere ikke at have styr på momsen.