Viden om

Vores nyhedsbrev om moms og afgifter i den offentlige sektor udkommer en gang månedligt og er henvendt til blandt andet kommuner, regioner og fælleskommunale selskaber.

Nyhedsbrevet er særligt til dig, der ikke vil gå glip af faglige nyheder om moms og afgifter eller om tips, tricks og praktiske forhold omkring bogføring i relation til budget- og regnskabssystemer for kommuner og regioner.

Du tilmelder dig nyhedsbrevet, ved at krydse af i felterne “Nyt fra BDO” og “Offentlig sektor”.

Tilmeld dig her

 

Forældrekørsel i det kommunale regnskab

Når skolekørsel er en kommunal opgave, er udgiften hertil også en kommunal udgift, som skal behandles i det kommunale regnskab.

Lønsumsafgift ved fælleskommunale selskaber

Lønsum er i sin enkelthed en særlig afgift, der kan opkræves på ikke-momsbelagte leverancer.

Rettidig bogføring af købsmoms i relation til forældelsesfristen

Gennem momsrefusionsordningen kan kommuner og regioner hjemtage beløb, der svarer til den købsmoms der afholdes efter momsloven

Ændringer på funktion 5.68.90 og genopfriskning af momsrefusion for kurser på beskæftigelsesområdet

Fra og med 2020 har det været præciseret, at indtægter og udgifter til kurser på beskæftigelsesområdet