Artikel: Enighed om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser

Regeringen og en række folketingspartier har indgået en aftale om at selskabsgøre kommunernes levering af affaldsydelser, som følge af Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020. Aftalen forudsætter ny lovgivning på området, og det er i den forbindelse aftaleparternes forventning, at et lovforslag på området kan træde i kraft i løbet af 2024.

Den konkrete aftale

Baggrunden for aftalen er, at man ønsker, at kommunernes levering af affaldsydelser til husholdninger igen skal være momspligtige. Dette kan efter aftaleparternes opfattelse ske ved, at man gennemtvinger en selskabsgørelse af affaldsydelserne (indsamling- og udbudsaktivitet samt administration) via kommunalt ejede selskaber, der organisatorisk skal være adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.

Derudover er det hensigten, at man frem mod udarbejdelsen af et konkret lovforslag om affaldsydelsen, ligeledes vil undersøge, om kommunernes drift af deponier kan selskabsgøres.

Endelig fremgår det af aftalen, at det undersøges om øer uden broforbindelse, skal undtages for kravet.

Aftalen følges op af lovforslag/lov. Der er lagt op til en ikrafttrædelse i 2024, men med en overgangsordning vedr. selskabsgørelsen. Den endelige tidshorisont kender vi først, når lovforslaget foreligger.

Hvad så nu?

En ting ligger fast med den indgåede aftale og det er, at den politisk set er det første forsøg på at få renovationsområdet sikkert i havn, men uanset dette blæser stormen unægteligt videre.

Det er vores klare overbevisning, at der er en reel risiko for, at den tvungne selskabsgørelse ikke er en løsning på de momsmæssige udfordringer, der er på affaldsområdet, da der er EU-praksis for, at der momsmæssigt ikke skal skelnes mellem, om opgaven ligger hos kommunen eller i et kommunalt ejet selskab.

Derfor følger vi naturligvis også udviklingen tæt og har dialog med en række ministerier for at finde ud af, hvad der kommer til at ske. Vi forventer at indkalde til et webinar om emnet, når vi er har mere nyt om selskabsgørelsen.