Artikel: Lavere elafgift fra den 1. juli 2022

Godt nyt på vej til alle kommuner og andre med væsentligt elforbrug.

Satsen for elafgift er med virkning fra den 1. juli 2022 blevet sænket fra 90,3 øre pr. kWh til 76,3 øre pr. kWh. Ændringen er en positiv nyhed for landets kommuner, som traditionelt set ikke har en særlig høj godtgørelsesgrad, hvorfor deres reelle udgifter til strøm bliver lavere.

Med virkning fra 1. juli 2022 er elafgiften reduceret til 76,3 øre pr. kWh, og den nye sats er kun den første af flere kommende nedsættelser, da det er vedtaget at elafgiften frem mod 2030 lempes trinvist ned til 62,9 øre pr. kWh.

Ifølge Skatteministeriet vil satserne ændres således:

(Kilde: Skatteministeriets fakta ark om lempelse af elafgiften, 2022)

Reducering af godtgørelse

Ændringen af elafgiftssatsen betyder samtidig, at de kommuner som hjemtager godtgørelse af elafgift, skal være opmærksomme på at anvende den korrekte godtgørelsessats fra 1. juli 2022, i stedet for den tidligere gældende sats for det første halvår af 2022. De relevante godtgørelsessatser for 2022 er herefter:

Periode 1/1 2022 – 30/6 2022                      89,9 øre pr. kWh

Periode 1/7 2022 – 31/12 2022                    75,9 øre pr. kWh

Da mange kommuner oftest ikke hjemtager godtgørelse, kan ændringen virke ubetydelig, men ændringen har også en direkte positiv betydning for kommunerne, da deres reelle omkostninger til elafgift reduceres.

Afsluttende bemærkninger

De kommuner som hjemtager godtgørelse for elafgift, skal desuden huske på, at de kun kan hjemtage godtgørelse for elafgift i det omfang der er fradragsret for moms.

Husk i øvrigt på, at godtgørelsesreglerne blev væsentligt ændret pr. 1. januar 2021, så der ikke længere er forskel i godtgørelsessatsen for elektricitet, uanset om det anvendtes til hhv. procesforbrug eller til rumvarme, opvarmning af brugsvand og komfortkøling.

Hvis I har behov for rådgivning og/eller assistance med de nye elafgifter eller hjemtagelse af godtgørelse for elafgift, sidder vores eksperter klar til at hjælpe jer.