BDO Offentlig Moms – Der vil i overvejende grad ikke skulle afregnes 17,5 % i tilskudsmoms af vejbidrag

Indenrigsministeriet har offentliggjort afgørelse om vejbidrag, der f.eks. opkræves i forbindelse med en vejudvidelse i henhold til § 27 i Vejloven, er omfattet af Momsrefusionsordningens tilbagebetalingspligt (17,5 %).

Ministeriet har i den forbindelse oplyst, at allerede fordi der ikke er tale om et frivilligt bidrag til en kommunal aktivitet, kan det lægges til grund, at opkrævningen af bidraget ikke sker med henblik på at afløfte eller spare momsudgiften for private foreninger, fonde eller virksomheder og institutioner, når disse indgår i finansieringen af f.eks. en vejudvidelse.

 

Enighed om opfattelsen

Ministeriets opfattelse er i tråd med vores egen opfattelse af den pågældende sag, da det ikke er hensigten med momsrefusionsbekendtgørelsens § 5, at der skal ske tilbagebetaling, når der er tale om faktisk varetagelse af kommunale opgaver, og det ikke samtidig er frivilligt at indgå i medfinansieringen.

Vejbidrag, som opkræves med hjemmel, er udtryk for en tvungen medfinansiering, og sådanne bidrag og tilskud er dermed heller ikke omfattet af reglen om 17,5 % tilbagebetaling, så længe lovligheden altså er klar.

Der må herefter kunne konkluderes, at det er en betingelse for tilbagebetalingen efter momsrefusionsbekendtgørelsens § 5, at opkrævningen er frivillige og uden den fornødne hjemmel i ryggen.

 

Krav til præcision og klarhed, når der skal opkræves vejbidrag

Inden man tænker, at bidrag og tilskud i vid udstrækning kan opkræves uden konsekvenser for momsrefusionen, skal man dog altid huske på, at et vejbidrag er en bebyrdende afgørelse, hvorfor det faktiske grundlag for at kunne opkræve vejbidraget skal være på plads og dokumenterbart.

Dette også for at sikre at der ikke skal afregnes 17,5% af bidraget til Indenrigsministeriet.

Hvis I har brug for hjælp til at vurdere konkrete bidrag, assisterer vi gerne – både i forhold til vejbidrag, men også i forhold til andre lovområder.