BDO Offentlig Moms: Digitale kasseapparatssystemer – Kommuner er med stor sandsynlighed også omfattet!

BDO har fået bekræftet af Skattestyrelsen, at kommuner også kan blive ramt af de nye regler om digitale kasseapparatssystemer fra den 1. januar 2024.

Fra den 1. januar 2024 skal visse detail- og servicevirksomheder med omsætning under 10 mio. kr. benytte digitale kasseapparater, hvor salgsoplysninger automatisk bliver lagret, så disse oplysninger til en hver tid kan udleveres digitalt ved kontrol.

De berørte brancher, er:

  • Døgnkiosker og købmænd.
  • Pizzeriaer og grillbarer mv.
  • Caféer og værtshuse mv.
  • Restauranter

Skattestyrelsen har dog oplyst til BDO, at det afgørende for om man er omfattet eller ej, er arten af driften og ikke branchekoden og om det pågældende cvr-nummer har en momspligtig omsætning på under 10 millioner kroner.

Da loven ikke indeholder undtagelsesbestemmelser, har Skattestyrelsen desuden oplyst, at man umiddelbart ikke kan give dispensation fra reglerne.

Hvilke salg skal kunne registreres?

Alle handler, hvor der anvendes digitale betalingsmidler, såsom betalingskort, MobilePay m.v., skal være koblet til salgsregistreringssystemet på en sådan måde, at betalingen automatisk registreres.

Også hvis sælger accepterer kontanter, er det et krav, at disse salg bliver registreret digitalt.

Får det betydning for kommunerne?

Det korte svar er, ja!

Skattestyrelsen har nemlig overfor BDO bekræftet, at kommuner også kan blive ramt af de nye regler fra den 1. januar 2024. Dette begrundes med, at det er arten af driften, sammenholdt med omsætningens størrelse, der afgør om et CVR-nummer er omfattet eller ej, uanset om man er en kommune eller ej.

Selvom kravet om digitale kasseapparater umiddelbart ikke er tænkt målrettet landets kommuner, vil mange kommuner via deres kommunale institutioner have f.eks. cafédrift, som er registreret med en af de berørte branchekoder eller hvor arten af driften bliver omfattet af en af de berørte brancher.

Derfor er det også vores forventning, at ændringen kommer til at få en afledt betydning for landets kommuner, hvor man ikke har en momspligtig omsætning på over 10 mio. kroner eller hvor cafédriften er registreret på et særskilt cvr-nummer.

Da de fleste kommuner formodningsvis har en momspligtig omsætning på over 10 millioner kroner, vil de fleste tilfælde hvor kommuner især kan blive ramt, være de tilfælde, hvor cafédrift finder sted i en særskilt juridisk enhed (særskilt cvr-nr.).

Er dette tilfældet, skal man være opmærksom på at man skal anskaffe sig et nyt kasseapparatssystem, som lever op til alle de krav der fremgår af momsbekendtgørelsens § 63, hvilket bl.a. betyder, at der er krav om, at:

  • Kasseapparatet kan producere en fil direkte fra den elektroniske journal i SAF-T format
  • Kasseapparatet kan lagre filen i minimum 12 måneder, og at filen kan sendes og udleveres digitalt ved kontrolbesøg
  • Kasseapparatet kan registrere hvem der betjente kasseapparatet, herunder mulighed for at registrere transaktioner og totaler separat for hver sælger
  • Kasseapparatet kan danne en daglig rapport med omsætning, der efter registrering i den elektroniske journal, nulstiller salgstælleren m.v.

Ovennævnte liste er kun et mindre uddrag af de mange krav der stilles, og derfor er det også vigtigt at man undersøger kravene og de tekniske specifikationer inden man går videre.

Lever man ikke op til de nye regler, risikerer man et påbud om at udskifte sit kasseapparatssystem hurtigst muligt, og hvis man ikke opfylder påbuddet, vil der for hver gang Skattestyrelsen konstaterer at kravene til det digitale kasseapparatssystem ikke er opfyldt, udstede en bøde som stiger 10.000 kr. pr. gang.

I værste fald, vil man efter gentagende overtrædelser af påbuddet risikere at blive pålagt dagbøder.

BDO undersøger det nærmere

I BDO arbejder vi på nuværende tidspunkt på, at få Skattestyrelsen til at foretage en mere nuanceret vurdering af hvem der er omfattet af regelændringerne, idet der potentielt vil være rigtig mange som bliver omfattet af reglerne.

Det er vores klare overbevisning, at fastholdes Skattestyrelsens fortolkning, så får det stor betydning for en del flere virksomheder/institutioner end det umiddelbart var tilsigtet.

Vi ved også, at KL har forsøgt at råbe Skattestyrelsen op, men Skattestyrelsen har ifølge vores oplysninger ikke reageret.

Fristen nærmer sig – BDO kan hjælpe

Landets kommuner skal hurtigst muligt få undersøgt i hvilken omfang de risikerer at blive ramt af de nye regler, og dernæst have igangsat procedurer for at registrere, udskifte og implementere et kasseapparatssystem, som lever op til reglerne.

Da reglerne træder i kraft pr. 1. januar 2024, er fristen for at have implementeret et nyt system senest ved udgangen af 2023.

Har I brug for sparring eller vores assistance, så har BDO eksperterne der kan hjælpe jer gennem processen fra A til Z.