BDO Offentlig Moms – Orientering om Indenrigsministeriets hjemmeside

BDO Offentlig Moms har erfaret, at Indenrigsministeriet ikke længere holder den tidligere hjemmeside www.im.dk opdateret med nyheder, udtalelser og afgørelser.

I stedet skal I fremadrettet sørge for at anvende Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside www.sum.dk.

Meddelelsen om ændringen har ikke været meddelt bredt ud, og den tidligere hjemmeside er heller ikke lukket ned, hvorfor vi har erfaret, at der er risiko for at man som interessent på området kan gå ind på den forkerte hjemmeside.

I skal dog fortsat tilgå informationer om kommunernes budget- og regnskabssystemer via www.budregn.im.dk.