BDO Offentlig Moms: Styresignalet om moms på renovationsydelser fra kommuner er nu offentliggjort

Det længeventede styresignal for den varslede praksisændring er endelig blevet offentliggjort ved styresignalet SKM2023.515.SKTST. BDO har gennemgået styresignalet, og fremhæver nedenfor nogle relevante punkter.

I finder styresignalet lige her

Praksisændringen

Med styresignalet skal en kommune ikke anses for at være en afgiftspligtig person, når den leverer renovationsydelser til private borgere eller grundejerforeninger

Praksisændringen træder endeligt i kraft den 3. maj 2024.

Det betyder, at I inden dette tidspunkt skal have genberegnet og indrettet jeres takster til at være momsfrie.

De takster som positivt er bekræftet til at skulle være momsfrie, er, takster vedrørende renovationsydelser, hvor der ligger en forpligtelse til at anvende den kommunale ordning.

Det skal være en obligatorisk ordning

I det omfang der er etableret en indsamlings- eller anvisningsordning for virksomheder, hvor kommunen er forpligtiget til at håndtere affaldet herfra, og der omvendt er en forpligtelse til at bruge den kommunale ordning, kan vederlag, der betales herfor, dog principielt være omfattet af praksisændringen.

Det er derfor vigtigt at kende indholdet i jeres affaldsordninger, og skulle I være i tvivl om den korrekte momsmæssige håndtering af takstindtægter fra en given ordning, står BDO naturligvis til rådighed.

VIGTIG DEADLINE – Tilbagesøgning af momsen

Alle kommuner, som forventer at indsende krav til Skattestyrelsen om tilbagebetaling af moms skal være meget opmærksomme på den forestående frist for indsendelse af krav på at få momsen tilbagebetalt. Det betyder, at jeres krav skal være indsendt senest den 3. maj 2024.

Fristen er absolut, og den kan ikke udskydes.

Hvis vi ikke allerede assisterer jer med jeres krav, og I ønsker at bruge os til at opgøre jeres krav eller gennemse de opgørelser I selv har lavet, så kontakt os hurtigst muligt, så vi kan tilrettelægge et forløb for jer.

Kommunale renovationsselskaber KAN være omfattet

Som forventet er det Skattestyrelsens holdning, at de kommunale renovationsselskaber som udgangspunkt ikke er omfattet af praksisændringen.

Dog åbner det endelige styresignal op for, at et kommunalt ejet renovationsselskab efter en konkret vurdering kan anses for et offentligt organ i sig selv, hvorfor de i så fald vil være omfattet af praksisændringen.

Ved bedømmelsen af, om en enhed er et offentligretligt organ, skal der lægges vægt på flere forhold, men det kan fx tale for, hvis enheden er integreret i den offentlige forvaltning.

Opkræver selskabet i kommunens navn, vil de ligeledes ifølge styresignalet være omfattet af praksisændringen.

BDO anbefaler, at man kontakter os for en drøftelse, om I kan være omfattet, da styresignalet lægger op til en meget konkret vurdering.

Webinar

BDO vil indenfor den nærmeste fremtid indkalde til webinar om det nye styresignal, hvor vi sammen med jer vil gå det i sømmene, så I er bedst muligt klædt på til praksisændringen.

Afsluttende

BDO står naturligvis til rådighed for en drøftelse, og skal derfor endelig kontakte os.