Driftsoverenskomst

Selvejende institutioner indgår ofte driftsaftaler eller driftsoverenskomster med en kommune eller en region om driften af institutionen.

Momsmæssigt kan det dog have stor betydning for en kommune eller en region, hvorvidt en institution har indgået en driftsoverenskomst og er optaget i en kommunes/regions regnskab, eller om der er indgået en driftsaftale.

Hvad er driftsoverenskomst?

En driftsoverenskomst er en overenskomst indgået mellem en institution og en kommune/region. Ved en driftsoverenskomst i momsmæssig forstand, optages institutionen i kommunens eller regionens bogføring med fuld artskontering, og derved får institutionen momsrefusion af sine udgifter på lige fod med kommunale institutioner. Optagelsen i kommunens regnskab kan enten ske ved, at institutionen løbende får bogført sine udgifter og indtægter hos kommunen eller, at institutionen ved regnskabsafslutningen afleverer et regnskab og på baggrund heraf bliver optaget i kommunens regnskab.

Der kan foreligge en driftsoverenskomst, når kommunen eller regionen har en afgørende indflydelse på driften af institutionen. Det kan eksempelvis være i relation til tildeling af pladser på institutionen, godkendelse af takster og budget, tildeling af bestyrelsesposter mv.

Såfremt en selvejende institution ikke er optaget i en kommunes eller regions bogføring med artsspecifikation foreligger der ikke en driftsoverenskomst i momsmæssig forstand, men der vil derimod sandsynligvis være tale om en driftsaftale.

Kommuner og regioner kan på en lang række områder ikke opnå momsrefusion via positivlisten på udgifter faktureret fra en leverandør, der er omfattet af en driftsoverenskomst.

Kommuners og regioners udgifter, faktureret fra en leverandør omfattet af en driftsoverenskomst kan derfor have betydning for, hvorvidt kommunen eller regionen har adgang til momsrefusion via positivlisten.

Om værktøjet

Vores gratis værktøj kan hjælpe dig med at finde ud af, om en institution har en driftsoverenskomst, hvilket hjælper dig med at sikre korrekt bogføring af moms på en nem og enkel måde.

Vi har søgt aktindsigt i institutioner med driftsoverenskomst hos kommuner og regioner, og oplysningerne om driftsoverenskomst er derfor opnået på baggrund af de oplysninger, vi har modtaget fra de forskellige kommuner og regioner.