Momskompensation

Momskompensationsordningen er en ordning, som gør det muligt for Børne- og Undervisningsministeriet at kompensere uddannelsesinstitutionernes udgifter til betaling af ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Ordningen medfører, at tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms udskilles fra institutionens taxametertilskud til dækning af undervisningsudgifter mv.

Omfattede institutioner vil herefter få deres faktiske udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms refunderet af Undervisningsministeriet.

Institutioner omfattet af momskompensationsordningen er fx institutioner for erhvervsrettede uddannelser, institutioner for almengymnasiale uddannelser, almene voksenuddannelser, professionshøjskoler mv.

Ministeriet har offentliggjort en liste over institutioner, som er omfattet af momskompensationsordningen. Denne liste kan tilgås igennem Undervisningsministeriets hjemmeside.

Institutioner omfattet af momskompensationsordningen er særlig relevant i relation til kommunernes adgang til momsrefusion igennem positivlisten, ved udgifter bogført på funktion 5.68.90 gældende fra 2019.

Om værktøjet

Vores gratis værktøj kan hjælpe dig med hurtigt at finde ud af, om en given institution er omfattet en statslig momsrefusionsordning.