Artikel: Rettidig bogføring af købsmoms i relation til forældelsesfristen

Gennem momsrefusionsordningen kan kommuner og regioner hjemtage beløb, der svarer til den købsmoms der afholdes efter momsloven, når der købes varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i kommunens momsregistrerede virksomhed. Ordningen kendetegnes som den kommunale momsrefusionsordning.

Det er en forudsætning for at kunne hjemtage momsrefusionen via den kommunale ordning, at købsmomsen er bogført indenfor en 5-årige periode, beregnet fra udgangen af det regnskabsår, som udgiften vedrører.

Det betyder, at den sidste rettidige dato for at regulere købsmoms i momsrefusionsordningen vedr. udgifter som er bogført i regnskabsåret 2017, der løber for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017, er den 31. december 2022.

Kommunen skal i den forbindelse være opmærksomme på, at supplementsperioden ikke kan anvendes til at suspendere eller forlænge fristen, hvilket i praksis betyder, at kontrollen med om der er hjemtaget korrekt købsmoms i princippet skal være færdigt og bogført senest den 31. december i det femte år efter regnskabsårets udløb.

Det er BDOs erfaring, at nogle kommuner ikke er opmærksomme på at forældelsen ikke forlænges ind i supplementsperioden, og derfor eksempelvis først bogfører historiske korrektioner efter den 31. december. Dette indebærer en risiko for at korrektionen ikke godkendes som følge af forældelse.

Korrekt hjemtagelse styrker kommunens økonomi

Vigtigheden af at være opmærksom på en korrekt opgørelse og hjemtagelse af købsmoms er desuden, at kommunerne kan sikre sig det bedste økonomiske grundlag for at drive en ansvarlig kommunal virksomhed.

BDO står i den forbindelse klar til rådgivning om momsrefusionsordningen, og med vores værktøj BDO Moms Tjek kan vi desuden tilbyde en digital platform, som hjælper med at sikre et korrekt grundlag for jeres momsrefusion.